10.4.2024

Uratarina

Suunnittelupäällikkö Petri Lampila arvostaa etätyömahdollisuutta

Nimi: Petri Lampila

Titteli:  Suunnittelupäällikkö

Koulutus: Koneinsinööri sekä teknologiaosaamisen johtaminen ylempi amk, lisäksi kauppatieteiden opintoja kauppakorkeakoulussa

Kuinka kauan olet työskennellyt Koparilla: syksyllä tulee 3 vuotta 

Miten vietät vapaa-aikaasi: Monipuolisesti liikkuen

”Monet suunnitteluun liittyvät työt on mahdollista hoitaa etänä. Teemme töitä paljon Teamsin välityksellä.”

Petri Lampila, Suunnittelupäällikkö

Uusia työmahdollisuuksia

Petri Lampila oli tehnyt Koparille töitä jo seitsemän vuoden ajan jyväskyläläisen suunnittelutoimiston kautta, kun hänelle tarjottiin Koparilta etätyösopimusta pääsuunnittelijana. Tarjous oli sen verran houkutteleva, että Lampila päätti ottaa sen vastaan. 

Suunnittelutoimistossa Lampila oli toiminut tiimin vetäjänä. Työt olivat teknistä suunnittelua, keskittyen kuljettimiin. Koparilla Lampilan työnkuva laajeni. 

– Mekaanisen suunnittelun lisäksi työhön kuuluu nyt myös dokumentaatiota sekä projektin hoitoa. Lisäksi teemme yhteistyötä sähköpuolen automaatioinsinöörien kanssa. Skaala on laaja ja tekemistä riittää, Lampila sanoo. 

Lampila työskentelee pääsääntöisesti kotoaan Jyväskylästä, mutta lähipäiviä tulee useita kuukaudessa. Etätyömahdollisuus oli ratkaiseva työpaikan valinnassa. 

– Perhetilanteen vuoksi muutto ei tullut kyseeseen, joten tämä sopi minulle hyvin. Monet suunnitteluun liittyvät työt on mahdollista hoitaa etänä. Teemme töitä paljon Teamsin välityksellä ja korona-aika paransi etätyömahdollisuuksia entisestään.  

”Pitkälti työni on resurssointia ja projektisuunnittelun vetämistä sekä pääsuunnittelijana toimimista. Meillä on neljä omaa suunnittelijaa ja lisäksi käytämme paljon alihankintasuunnittelijoita. ”

Petri Lampila, Suunnittelupäällikkö

Työnkuva on laajentunut vuosien varrella

Pääsuunnittelijana Lampilan työ koostui projektin pääsuunnittelusta ja alihankintasuunnittelun ohjaamisesta. Vuosi sitten hänestä tuli tiiminvetäjä, jolloin hän ohjasi Koparin suunnittelua. Tällä hetkellä Lampila toimii Koparilla suunnittelutiimin esimiehenä. Työviikot alkavat laajemmalla viikkopalaverilla. Nopealla joka-aamuisella suunnittelun aamupalaverilla tiimi pysyy ajan hermolla.   

– Pitkälti työni on resurssointia ja projektisuunnittelun vetämistä sekä pääsuunnittelijana toimimista. Meillä on neljä omaa suunnittelijaa ja lisäksi käytämme paljon alihankintasuunnittelijoita.  

Hyvä puoli on se, että työ on vaihtelevaa ja opettavaista. Toisaalta touhua onkin sitten usein aika lailla. 

Petri Lampila, Suunnittelupäällikkö

Työssä pääsee kehittymään

Parasta työssä on laaja-alaisuus. Suunnittelutiimien sektoria ei ole rajattu tarkkaan, vaan suunnittelijat saavat halutessaan osallistua hyvin laajasti kaikkeen tekemiseen.

– Hyvä puoli on se, että työ on vaihtelevaa ja opettavaista. Toisaalta touhua onkin sitten usein aika lailla.  

Työantajana Kopar on reilu ja lähestyttävä. Johto luottaa työntekijöihin ja jokainen pääsee tekemään erilaisia tehtäviä, jos vain nostaa kättä ylös kiinnostuksen merkiksi. Toimenkuvat eivät ole lokeroituja, toisin kuin joissain muissa firmoissa. 

– Tämä johtuu varmasti osin siitä, että meillä on täällä kohtuu pieni porukka tekemässä töitä, jolloin vastuuta on helppo jakaa. Toisaalta koen, että meihin työntekijöihin luotetaan ja myös virheisiin suhtaudutaan ymmärtäväisesti. Esimiehet korostavat, ettei virheitä kannata pelätä.  

”Kopar on tekevien tyyppien paikka, jossa joustetaan tarvittaessa puolin ja toisin.”

Petri Lampila, Suunnittelupäällikkö

Haasteita ei kannata pelätä 

Lampila suosittelee Koparia työpaikkana henkilöille, jotka eivät pelkää työtä ja asioihin tarttumista. Työ on välillä nopeatempoista ja itseään joutuu joskus haastamaan, mutta vastapainona pääsee kasvattamaan ammattitaitoaan monipuolisissa tehtävissä.  

– Kopar on tekevien tyyppien paikka, jossa joustetaan tarvittaessa puolin ja toisin.