10.4.2024

Uratarina

Kopar herätti Outin mielenkiinnon

Nimi: Outi Mielikäinen

Titteli: Projektijohtaja

Koulutus: diplomi-insinööri, automaatio- ja säätötekniikka, lisäksi ammatillisten aineiden sekä matemaattisten aineiden opettajan pätevyydet 

Kuinka kauan olet työskennellyt Koparilla:
helmikuusta 2022 lähtien

Miten vietät vapaa-aikaasi:  pääsääntöisesti perheen kanssa, pihatöissä, ulkoillessa, mökkeillessä, kiipeillen tyttären kanssa.

Outi Mielikäinen - Project Manager

Outi Mielikäinen tuli Koparille projektijohtajaksi Valmet Automationilta. Suuressa kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyssä oli omat hyvät puolensa, mutta Mielikäinen oli alkanut haaveilla työskentelystä pienemmässä yrityksessä, jossa tiimien väliset raja-aidat olisivat matalammat ja toiminta olisi joustavampaa kuin isoissa organisaatioissa.  

– Valmetilla työntekijöitä on niin paljon, että toimintatapojen on oltava yhtenäiset ja prosessien tarkat, jotta laatu säilyy tasaisena koko organisaatiossa lokaatiosta riippumatta. Kaipasin hieman väljempiä raameja. Aloin tietoisesti etsiä työtä, jossa pääsisin osallistumaan vähän kaikenlaiseen työntekoon ja osallistumaan myös päätöksentekoon sekä prosessien kehittämiseen.   

”Ajattelin, että katsotaan miten käy. Lopulta kokemuksen puute Koparin omista tuotteista ei ollutkaan este, vaan pääkriteerit olivat projektinhallintatehtävissä ja siitähän minulla on pitkä kokemus.”

Outi Mielikäinen, Projektijohtaja

Kopar herätti mielenkiinnon

Kopariin Mielikäinen tutustui LinkedInin välityksellä. Hän oli nähnyt siellä postauksen, joka herätti hänen mielenkiintonsa. Ensimmäiseen Koparilla avautuneeseen projektijohtajan työpaikkaan Mielikäinen ei hakenut, koska ajatteli, ettei hänellä ollut riittävästi osaamista materiaalinkäsittelyhallinnan laitteista. Hän seurasi yritystä puolen vuoden ajan somessa ja kun uusi paikka tuli auki, hän päätti lähettää hakemuksen. 

– Ajattelin, että katsotaan miten käy. Lopulta kokemuksen puute Koparin omista tuotteista ei ollutkaan este, vaan pääkriteerit olivat projektinhallintatehtävissä ja siitähän minulla on pitkä kokemus. 

Mielikäinen kävi kahdessa haastattelussa ja puhui koparilaisten kanssa puhelimessa. Prosessin aikana molemmat osapuolet vakuuttuivat toistensa sopivuudesta. Mielikäinen aloitti työssään alkuvuodesta 2022. Hän huomasi pian, että omat mielikuvat Koparista työpaikkana olivat osuneet oikeaan. 

– Erityisesti olen pitänyt siitä, että saan tehdä töitä niin lähellä tuotantoa. Kommunikaatio on suoraa ja tehokasta ja on ollut mielenkiintoista seurata valmistuksen eri vaiheita. Tuotannolla on kuitenkin merkittävä rooli projektien läpiviennissä sekä yrityksessämme ylipäätään ja on tärkeää, että yhteistyö sujuu hyvin. 

”Saan oppia uusia asioita koko ajan. On myös todella palkitsevaa, että saan tehdä töitä tuloksellisesti. Projekteilla on aina alku ja loppu ja lopussa voi todeta miten projekti on onnistunut ja mikä on lopputulos.”

Outi Mielikäinen, Projektijohtaja

Pienemmät, mutta haastavammat projektit motivoivat

Pienehkössä yrityksessä työskentely on Mielikäisen mukaan juuri niin mukavaa kuin hän oli ajatellut. Kollegat eri osastoilta tulevat tutuiksi ja jokainen pääsee kehittämään prosesseja tehokkaammaksi.  

– Kun oppii tuntemaan ihmiset henkilökohtaisesti, kommunikaatio on vapaampaa. Tiedän, miten kenenkin kanssa kannattaa hoitaa asioita niin, että ne hoituvat sujuvasti. Aina ei tarvitse olla niin virallinen. 

Aiempaan työhön verrattuna projektit ovat Koparilla pienempiä, mutta toisaalta niitä räätälöidään jokaiseen kohteeseen erikseen. Tämä tekee Koparin projekteista teknisesti haastavampia vetää. Haastetta tuovat myös ympäristöt, joihin laitteita Koparilla tehdään.   

– Esimerkiksi voimalaitoksissa ja sulatoissa laitteet asennetaan haastaviin paikkoihin ja vaatimukset niiden toimivuudelle ovat kovat. Investoinnit ovat asiakkaille tärkeitä, sillä laitteet ovat tyypillisesti hyvin merkittävässä asemassa heidän prosesseissaan. 

Yksi motivaatiota ja viihtymistä lisäävä tekijä Koparilla on Mielikäisen mukaan se, että talossa on omaa teknologiaosaamista, eli laitteet suunnitellaan ja valmistetaan itse.  

– Suomessa puhutaan paljon paperiteollisuudesta ja sen merkityksestä, mutta usein unohdetaan, että meillä on myös vahvaa konepajaosaamista. Huipputason teknologiaosaamista löytyy pienemmistäkin yrityksistä kuten meillä Koparilla. On hienoa olla sellaisessa yrityksessä töissä ja olla osa asiantuntijoiden tiimiä. 

”Jos arvostaa suomalaista teknologiaosaamista ja haluaa toimia joustavassa organisaatiossa, jolla on hyvät kasvunäkymät ja tavoitteet, kannattaa ehdottomasti hakea.”

Outi Mielikäinen, Projektijohtaja

Tuloksellisuus palkitsee

Mielikäisen työpäivät sisältävät tyypillisesti paljon palavereja, raporttien kirjoittamista ja yhteydenpitoa eri sidosryhmien välillä. Hän seuraa projektien etenemistä, kommunikoi projektitiimien kanssa, kartoittaa mahdollisia haasteita ja vie asioita tarvittaessa eteenpäin, huolehtii aikatauluista, määrittelee tehtäviä, seuraa asiakasrajapintaa ja pyrkii vastaamaan asiakkaan kysymyksiin. Hän myös pitää niin asiakkaat kuin työnjohdon ja tuotannon tietoisena projektin etenemisestä ja huolehtii, että projektit noudattavat sopimuksellisia raameja.   

Parasta työssä onkin juuri monipuolisuus. 

– Saan oppia uusia asioita koko ajan. On myös todella palkitsevaa, että saan tehdä töitä tuloksellisesti. Projekteilla on aina alku ja loppu ja lopussa voi todeta miten projekti on onnistunut ja mikä on lopputulos. Jokaista projektia voi aina verrata lähtötilanteeseen ja sanoa hyvinkin tarkasti saavutettiinko halutut tavoitteet. 

Työnantajana Kopar on Mielikäisen mukaan ennen kaikkea inhimillinen. Yrityksellä on pitkät perinteet ja siellä osataan ottaa jokainen työntekijä yksilönä huomioon.

– Minulla on tunne, että olen työntekijänä tärkeä. Tämä näkyy päätöksenteossa ja siinä, miten asioista keskustellaan. Olemme myös aika hauska työpaikka. Täällä on mukavia ihmisiä töissä ja teemme asioita yhteisen tavoitteen eteen hyvässä hengessä.  

Mielikäinen suositteleekin Koparia mieluusti muillekin työnhakijoille. 

– Jos arvostaa suomalaista teknologiaosaamista ja haluaa toimia joustavassa organisaatiossa, jolla on hyvät kasvunäkymät ja tavoitteet, kannattaa ehdottomasti hakea.